Visie

Samenwerken werkt
Samenwerken werkt

Leuke dingen in de samenleving komen vaak tot stand door de activiteiten van kleine musea, cultuurcentra of verenigingen. Onze affiniteit ligt bij kleinere organisaties waar krappe budgetten met betrokkenheid en enthousiasme worden gecompenseerd. Ze werken vaak vanuit een idee dat met veel inzet en creativiteit wordt vormgegeven.

Wij zien het als een uitdaging om een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van dergelijke organisaties.
Onze inzet gaat verder dan een herkenbare stijl en een doordachte presentatie. Wij kunnen ook adviseren over het management van een organisatie. Daarbij hebben wij speciale aandacht voor een klantgerichte aanpak en het vinden en binden van vrijwilligers. Ook het structureren van vrijwilligerswerk en het speuren naar financieringsbronnen horen erbij.

Kortom: professionaliteit bevorderen met behoud van eigen identiteit.